top of page
Yliesikunta saapuu Esplanaadille_MOD2.png

VAPAUSSOTA 1918

Perusteoksia

Tutkimuskirjallisuus

Hannula, J.O.

Suomen vapaussodan historia. 1. painos Porvoo 1933, 5. painos Porvoo 1955.

 

Hannula, J.O.

Suomen vapaussodan historia. 1. painos Porvoo 1933, 5. painos Porvoo 1955.

Hersalo, N.V.

Suojeluskuntain historia. Osa I. Puolustustahtoinen kansa. Muinaisitsenäisyydestä valtiolliseen riippumattomuuteen. Lahti 1957. Osa II. Puolustuskelpoinen kansa. Hätävarasta välttämättömyys. Vaasa 1966.

Historiallinen Aikakauskirja 2/1993.

Itsenäistymisen vuodet 1917-1920 1-3, toim. Ohto Manninen. Helsinki 1992-1993.

 

Lappalainen, Jussi T.

Itsenäisen Suomen synty. Jyväskylä 1967 (4. painos 1985).

Lappalainen, Jussi T.
Piilonen, Juhani

Rinta-Tassi, Osmo
Salkola, Marja-Leena

Yhden kortin varassa. Suomalainen vallankumous 1918. Helsinki 1989.

Lappalainen, Jussi T.

Punakaartin sota 1-2. Helsinki 1981.

Lauerma, Matti

Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27. Vaiheet ja vaikutus. Porvoo 1966.

Mattila, Jukka I. – Kemppi, Jarkko

Suomen vapaussota 1918. Jyväskylä 2007.

Paasivirta, Juhani

Suomi vuonna 1918. Porvoo 1957.

Paavolainen, Jaakko

Poliittiset väkivaltaisuudet Suomessa 1918. I-II. Helsinki 1967.

Suomen vapaussota I-VIII. Toimittaneet Kai Donner, Th. Svedlin, Heikki Nurmio. Jyväskylä 1921-.Suomen vapaussota vuonna 1918. I-VI. Toimittanut Hannes Ignatius et al. 1921-1925.

Upton, Anthony F.

Vallankumous Suomessa 1917-1918. Jyväskylä 1980-1981.

Ylikangas, Heikki

Tie Tampereelle. Dokumentoitu kuvaus Tampereen antautumiseen johtaneista sotatapahtumista Suomen sisällissodassa 1918. Porvoo 1993.

Kirjallisuusluetteloita

Tutkimuskirjallisuus

Suomen itsenäisyystaistelun bibliografia
toim. Olsoni, Emerik & Terä, Taimi.
Helsinki 1942. (510 s.)

Periaatteessa kaikki Suomessa julkaistu historiallinen kirjallisuus sisältyy
Suomen historialliseen bibliografiaan, joka on julkaistu useassa osassa vuosilta
1901-1980 (ilmestynyt 1940-1988) ja 1986-1990 (ilmestynyt 1992).

Matrikkeleita

Tutkimuskirjallisuus

Aikalaiskirja. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. Helsinki 1920 ja 1934.


Boström, H.J.    Sankarien muisto. Suomen sukututkimusseuran julkaisuja. 1927.


Heikinheimo, Ilmari    Suomen elämäkerrasto. Porvoo 1955.


Hämeen-Anttila, Y.S    Puolustusvoimiemme alipäällystö. Helsinki 1936.


Hämeen-Anttila, Y.S    Puolustusvoimiemme upseeristo ja virkamiehistö 1934. Helsinki 1933.


Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975.


Suomen kansanedustajat 1907-1982. Helsinki 1982.


Voipio, Anni    Vapaussodan Invalidit. 1968

SKS | SKS Henkilöhistoria (kansallisbiografia.fi)

Yleisesityksiä

Tutkimuskirjallisuus

Estlander, Bernhard    Elva årtionden ur Finlands historia V. Helsingfors.1930.


Huttunen, Veikko    Täysivaltainen kansakunta. Kansakunnan historia 6. Porvoo 1968.


Jutikkala, Eino – Pirinen, Kauko    Suomen historia. Asutuksen alusta Ahtisaareen. Porvoo 1999.


Puntila, L. A.    Suomen poliittinen historia 1809-1966. 6. painos Keuruu 1977.


Rasila, Viljo – Jutikkala, Eino – Kulha, Keijo K.    Suomen poliittinen historia 1809-1975. 2. osa. Vuodet 1905-1975. Porvoo 1977.


Suomen historia 6. Romantiikasta modernismiin. Rajamaasta tasavallaksi.


Suomen historian pikkujättiläinen. Porvoo-Juva 1987.


Valtioneuvoston historia 1917-1966, osa 1. Helsinki 1978


Vahtola, Jouko    Suomen historia jääkaudelta Euroopan unioniin. Keuruu 2003.


Virrankoski, Pentti    Suomen historia 1-2. Helsinki 2001.

Kirjallisuutta

Tutkimuskirjallisuus

Ahto, SampoVuoden kahdeksantoista muistot. Helsinki 1982.

Ainamo, K. E.Suomen laivaston synnystä ja kehityksestä. Laivastolehti 1933,187-190.

Alanen, Aulis J.Armeijan puhdistusoperaatio ja ns. Wilkama-kriisi. Historiallinen Aikakauskirja 1975.

Alfthan, IsakVenäjän sodanjohdon suunnitelmat keväällä 1916 tiedustelujärjestömme valaisemina. Suomen Vapaussota 2/1938, 76-79.

Arimo, ReinoSaksalaisten sotilaallinen toiminta Suomessa 1918. Jyväskylä 1991.

Boethius, AxelSvenska brigaden. En skildring från Finlands frihetskrig på uppdrag av Föreningen Finlands vänner. Helsingfors 1920.

von Bonsdorff, Hj.Sårade och sjuka under Finlands frihetskrig. Suomen sotilaslääketiet. aikakauslehti 1928, 69-90.

Borg, ArvidÄhtärin suojeluskunta Suomen vapaussodassa 1918. Helsinki 1919.

Brejlin, AlvarKun vihollisen kuula osui valkoiseen räjähdysainekuormaan Savon rintamalla. Suomen Vapaussota 7/1934, 143-6.

Bremer, AarneIlmavoimien osallistuminen Suomen vapaussotaan vuonna 1918. Helsinki 1934.

Brotherus, HarryPeitsi menneen puolesta.1965.

Butz, HansDie Artillerie der Ostseedivision. Deutsche-finnische Br‚^?cke 1920 n:o 6-7 s. 8-10, n:o 8-10 s. 19-22, 1921 s. 70-74.

Douglas, W. A.Kriget i Finland 1918 till 10-årsminnet. Stockholm 1928.

Ehrensvärd, Carl AugustUpseerin muistelmat. Porvoo 1966.

Elenius, EmilSuursaari saksalaisten lentosatamana v. 1918. Aero 10/1933, 277-8.

Enckell, CarlPoliittiset muistelmani 11. Helsinki 1956.

Ensimmäiset aseveljemme. Tampere 1943.

Erola, JuhaKarjalan Ratsujääkärirykmentti vapaussodassa 1918. Vaasa 2009.

Eronen, Simo – Komonen, AnttiKarjala vapaussodassa 1. Helsinki 1930.

Eräs kiertoliike vihollisen selustaan Savon rintamalla 1918. Kiri. L-i. Sotavanhus 1934,19-20.

Fabritius, J. Chr.Ylipäällikkö ja Uudenkaupungin suojeluskunta. Suomen Vapaussota 6/1937, 144-7.

Finne, JalmariRuotsalaisen Reaalilyseon valtaus. Otava 1918, 135-137.

Frey, A.Muistoja matkalta Vaasaan. Vaasa 27.1.1923.

von der Goltz, RûdigerToimintani Suomessa ja Baltian maissa. Porvoo 1920.

Gröberg, Karl BorromäusSatakiloisena maailmansodassa – ja Suomessa. Hämeenlinna 1935.

Hanén, LauriSeinäjoen krenatööripataljoona Länkipohjan taistelussa 16.3.1918.

Suomen Sotilasaikakauslehti 1932, 434-440.

Hanén, LauriSeinäjoen krenatööripataljoona Oriveden taistelussa 18.3.1918. Sotilasaikakauslehti 1935, 685-695.

Hannula, J. O.Itäarmeijan operaatioiden suunnittelu ja johto v. 1918, lisävalaistusta. Suomen sotatieteellisen seuran julkaisuja n:o 7. Helsinki 1932.

Hannus, TaunoIlmavoimiemme synty 20 vuotta sitten. Asemies 1/ 1938, 5-11.

Heimbeck, JohannesSuomen valkoisten mukana. Jyväskylä 1920.

Heimolainen, E.F.Naulasaaren taistelu. Hakkapeliitta 18/1928, 676-7, 686.

Henke, CarlSaksalaiset lentäjät Suomen vapaussodassa. Aero 3/1938, 70-72.

Hernberg, N.27. jääkäripataljoonasta XI- II jääkäripataljoonaan ja sen mukana Rajajoelle. Jääkäri-invalidi 1936, 97-100.

Hiltunen, EinoPohjoismaiden ambulanssit vapaussodassa. Suomen Vapaussota 2/1936.

Hjalmarson, H.Sotamuistoni Suomesta. Ruotsalaisen vapaaehtoisen päiväkirjamuistiinpanoja vuoden 1918 sotaretkeltä. Porvoo 1920.

Hoppu, TuomasVallatkaa Helsinki. Saksan hyökkäys punaiseen pääkaupunkiin 1918. Helsinki 2013.

–Hulmin kasarmin valtaus Laihialla. Nuijasoturi 4/1928, 16-18.

Hulphers, E. WalterMed Svenska Brigaden. Personliga uppleverser under Finlands frihetsstrid 1918. Stockholm

Ignatius, HannesMuistelmia vapaussodan ajoilta (julkaisematon käsikirjoitus 1938). Sota-arkiston Pk 1228/4.

Ignatius, Hannes – Soikkeli, KaarleKuvaus Suomen vapaussodasta Helsinki 1925, 236 s., karttaliite.

lversen, A.Vasa Skyddskår i möda och kamp 1917-1918. Vasa 1922.

Jalava, LauriKomppaniamme vapaussodassa. Turun komppanian eli myöhemmän Porin rykmentin 5 Komppanian ”Turkulaisten” vaiheet vapaussodassa Turku 1928.

Janakkalan Suojeluskunta ja Lotta Svärd. 1994.

Jernström, ErikMuistelmia. Käsikirjoitus, Sota-arkisto.

Jernström, ErikJääkärit maailmansodassa. Helsinki 1933.

Jokipaltio, P.Tykistön osuus Viipurin valloituksessa sotapäiväkirjojen valossa. Hakkapeliitta 1938, 606-7.

Jussila, OttoTaistelu aloitettiin lujasti luottaen siihen, että voitto on oleva meidän. Suomen Vapaussota 9/1938, 304-310.

Jyväskylän Suojeluskuntapiirin historia 1918-1944. 1986.

Järvelä, O.Vöyrin sotakoulun mukana vapaussodassa. Suomen vapaussota 3/1938.

Jääkäriliike 40 v. Jääkäriliitto 1955.

Kalm, HansKalmin pataljoona Suomen vapaussodassa. Muistelmiensa ja raporttiensa mukaan kuvannut Hans Kalm. Helsinki 1919.

Kananen, J. E.Oulusta rintamalle. Suomen vapaussota 2/1936.

Kansanopisto ja vapaustaistelu, toim. Rope Kojonen. Helsinki 1920.

Karimo, AarnoTykkimiehen muistelmia Karjalan rintamalta. Viipuri 1999.

Karimo, AarnoValkoinen armeija. Porvoo 1929.

Kauhavalaiset sodissa 1918-1945. 1990.

Kaukamaa, L. I.Porin seutu itsenäisyystaistelun vaiheissa. Pori 1933.

Keskisuomalaiset sotapolulla. Kappale Suomen vapaussodan historiaa, toim. Sakari Kuusi. Jyväskylä 1918.

Keskisarja, TeemuViipuri 1918. Helsinki 2013.

Ketonen, T. J.Adjutanttina ja komendanttina vapaussodassa. Porvoo 1938.

Ketonen, T. J.Tulikastetta kohden. Muistelmia vapaussodasta. Hakkapeliitta 10/1934, 301-3.

Key-åberg, MacI fält med Wasa grenadjärbataljon 1918. Skyddskristen 3/1938.

Kilpeläinen, A. S.I:n Suomalaisen Raskastykistöpatterin mukana vapaussodassa. Helsinki 1919.

Kivijärvi, ErkkiSuomen Vapaussota. Kuvauksia taistelurintamilta. I-IV. Helsinki 1918,1918,1919,1919.

Kivikari, J.Punaisten voimien offensiivinen sodankäynti Suomen vapaussodassa. Tiede ja Ase N:o 2, Helsinki 1934, 8-47.

Kivioja, AuneKrenatööri numero 88.Vaasa 1992.

Kolbe, Laura – Nyström, SamuHelsinki 1918. Pääkaupunki ja sota. Valokuvat Gunnar Lönnqvist. Hämeenlinna 2008.

Kokko, Heikki”Vammala palaa”. Suojeluskuntalaisen Lehti 11/1918, 146-8.

Komonen, Anttikarjala vapaussodassa II. Helsinki 1934.

Kontio, PenttiKimmon komppania. Leningrad 1933.

Kosola, VihtoriViimeistä piirtoa myöten. Muistelmia elämäni varrelta. Lapua 1935.

Der Krieg in der Ostsee, III. Frankfurt am Main 1964.

Kuvaus matkastani elämäni ensimmäiseen aseelliseen taisteluun Hillosensalmelle ja Paljakanlahdelle 1918. Kirj. ”Vili”. Suojeluskuntalaisen Lehti 36-37/1920, 768-9.

Kytölä, Ahti M.Vapaussota Suodenniemellä ja lähiympäristössä. Tutkielma Suomen historian erikoiskurssia varten Oriveden opistossa 1956 (Helsingin yliopiston Tampere-kokoelma).

Kärsimysten teiltä. Kymmenvuotismuistoja. Toinen painos. Hämeenlinna 1928.

Lahtinen, RaunoPunainen Turku 1917-1918. Turku 2016.

Lallukka, A.Naulasaaren taistelu. Karjalan Joulu 1918, 55-57.

Lappalainen, Jussi T.Responces to the Need for Trained Military Staff in Finland. Militärhistorisk tidskrift 1983, 55-65.

Latvala, MattiKrenatöörien retki. 1921.

Lehén, TuurePunaisten ja valkoisten sota. Kuopio 1967.

Leinonen, ArtturiIlkan ja Poutun pojat. 1918.

Lempiäinen, F.A.Korian pamaus. Hakkapeliitta 2/1934.

Lihtonen, ToivoInon linnoitusvyöhykkeen valtaus. Suomen Kuvalehti 17/1919, 392-4.

Lindén, H.Tarmo-affären. Helsingfors 1919.

Linder, ErnstKuudentoista vuoden takaa. Katsaus toimintaani Suomen vapaussodassa. Helsinki 1

Linder, ErnstMuistelmia Suomen vapaussodasta. Helsinki 1921.

Linder, ErnstOm kavalleriet. Några krigserfarenheter. Stockholm 1930.

Linder, Ernst – Törngren, G. M.Suomen vapaussota. Sitä käsittelevien suurteosten vertaileva tarkastus. Historiallinen Aikakauskirja 1928,283-302.

Lohi, K. A.Kun punaisten pääkiihottaja esitti valkoiselle kansanedustajalle rauhantarjouksensa Työmiehen toimituksessa. Suomen Vapaussota 6/1934, 121-3.

Louhikko, E. K.Teimme vallankumousta. Helsinki 1943.

Ludendorff, ErichSotamuistelmani 1914-1918. Porvoo 1919.

Luhtakanta, Arvid(Emil Saarinen) Suomen Punakaarti. Tampere 1938.

Luntinen, PerttiSaksan keisarillinen laivasto Itämerellä. Aikeet, suunnitelmat ja toimet. Jyväskylä 1988.

Luokkasodan muisto, toim. Mäkelä, Juho. Helsinki 1947.

Lähteenmäki, M.Hämeenkyrön suojeluskunta 15.9.1917-31.12.1930. Mannamäen taistelut ja niissä kaatuneet vapaussoturit. Tampere 1938.

Lääkärien muistelmia vapaussodasta. Helsinki 1928.

Löfström, ErnstLedningen av östarmens operationer i Karelen 1918. Helsingfors 1931.

Löfström, ErnstFrån frihetskriget. Suomen Sotilasaikakauslehti 1922, 147-156.

Maasalo, EeroLavia ja Suodenniemi vapaussodan aikana. Tallinn 2005.

Malinen, Verner”Murrosajoilta”. Valvoja 1918, 307-320.

Malmi, Timo – Järvelä, AriTampere tulessa 1918. Keuruu 2008.

Mannerheim, G.Muistelmat I. Helsinki 1951.

Manninen, TuroVapaussota, kansalaissota ja kapina. Taistelujen luonne valkoisten sotapropagandassa vuonna 1918. Studia Historica Jyväskyläensia 24. Saarijärvi 1982.

Marjanen, V. J.Turun Rintamapataljoona vapaussodassa 1918. Turku 1928.

Mawdsley, EvanThe Russian revolution and the Baltic Fleet. War and Politics, February 1917 – April 1918. Hong Kong 1978.

von Mendt, N.Viipurissa tykkitulen alla ja valkoisia odottamassa. Suomen Vapaussota 6/1936, 168-9.

Mesimäki, LyyliMuistelmia Vaskiveden taistelusta 1918. Vapaussoturi 2/1991.

–Muistelmia Vapaussodasta 1918. Kirj. Heikki H. Karjalan Kevät 1919.
Mukana olleen muistelma. Keski-Suomen Suojeluskuntalainen 51-52/1937, 51-52.

Myllyniemi, SeppoHämeen suoja. 1994.

Mäkelä, Matti E.Merellisistä tapahtumista rannoillamme 20 vuotta sitten. Laivasto-lehti 1938, 61-62.

Neljän vuosikymmenen takaa. Porvoo 1958.

Nurmio, HeikkiMiten Saksin pojat v. 1918 saapuivat Suomeen sotimaan. Jääkäri-invalidi 1929, 35-37.

Nevakivi, JukkaMuurmannin legioona. Suomalaiset ja liittoutuneiden interventio Pohjois-Venäjälle 1918-1919. Helsinki 1970.

Niinistö, JussiHeimosotien historia 1918-1922. Hämeenlinna 2005.

Niitemaa, VilhoSuomen ratsuväen historia, I osa 1917-1939. Mikkeli 1979.

Nordman, C. A.Striden vid Kuokkala 23.4.1918. Jääkäri-invalidi 193 6, 55-5 8.

Ora, YrjöViipurin valtauksen rohkea alkunäytös. Suomen Kuvalehti 1938, 598-9, 618.

Pajunen, A.Lentojoukot Vapaussodassa. Aero 1922, 63-68.

Pakula, VihtoriTyrvään seutu Suomen vapaussodassa. Vammala 1926.

Palokangas, MarkkuSotilaskäsiaseet Suomessa 1918-1988. 1-3. Suomen asehistoriallisen seuran julkaisuja n:o 1. Vammala 1991.

Parikka, Jalmari”Viimeinen taisto”, Punaisen rintamapäällikön muistelmia v:lta 1918. Porvoo 1938.

Parmanen, EinoVapaussodan tapahtumat Karjalan Armeijakunnan kolmannen rykmentin toiminta-alueella. 1924.

Parmanen, EinoTaistelujen kirja. Kuvauksia itsenäisyystaistelumme vaiheista sortovuosina I. Porvoo 1936.

Paulaharju, JyriSuomen kenttätykistön historia I. Joensuu 1989.

Pentzin, LeinoVapaussodan muistoja. Oulu 1918.

Peyron, HenryFinska högkvarteret 1918. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Historiska och Litteraturhistoriska studier 41. Helsingfors 1966.

Pietinen, HeimoHyöökkäjinä, vankeina, voittajina. Hakkapeliitta 18/1928,681-3.

Polin, JuliusKymintehtaitten suojeluskunnan osuus Suomen vapaussodassa. Kouvola 1928.

Proletaarisen vallankumouksen rintamalta. SVT:N kokoelma n:o 1, toim. Nissinen, E., Leningrad 1935.

Punakaarti rintamalla. Luokkasodan muistoja, toim. Lehtosaari, J. Leningrad 1929.

Punapäällikkö Svetshnikovin muistelmia. Sana ja Miekka, 1928, 126.

Puolesta Savon ja syntymämaan. Mikkeli 1919.

Puranen, VäinöRintaman läpi ambulanssilääkäriksi. Suomen Vapaussota 2/1936.

Raatikainen, Hj.Taktiikka Suomen vapaussodassa. Tiede ja Ase N:o 4, 5-46. Helsinki 1936

Rannikkotykistörykmentti 3 1918-1938. Rajan Turva 1938 n:o 8, 319-320.

Rantakari, K. N.Vihollisen leirissä punaisten kapinan aikana. Porvoo 1919.

Raudun taistelut. Kirj. W. Rajan Turva 3/1938.

Rautu. 8:nnen jääkäripataljoonan osanotto sen valtaukseen. Suomen Sotilas 1919, 249-253,278-281.

Repetzky, WalterItämeren-divisioonan mukana Danzigista Helsinkiin. Suomen Vapaussota 7/1938, 248-256.

Repetzky, WalterKohti Helsinkiä. Hakkapeliitta 16/1928, 596-600.

Reponen, EinoPatterinmäen ja Viipurin linnan valtaus v. 1918. Kannaksen Vartio 5/1938, 150-2.

Rintamaa kohti. Poliisimestari Valter Laurellin muistelmia vapaussodasta. Vapaussodan Invalidi 193 8, 90-93.

Rintamamuistelmia Suomen vapaussodasta. Alavuden vapaaehtoisten kokemuksia. Nuijasoturi 2/1928, 11-14.

Romppainen, HannuKainuu 1918. Vaasa 2017.

Saarenheimo, K. K.Porin rykmentti vapaussodassa. Pori 1919.

Salvén, Fr.Laivuepäällikön kokemuksia Suomen vapaussodassa. Laivastolehti 1928,147-149.

Salvén, Fr.Saimaan laivasto vapaussodassa. Laivastolehti 193 6, 167-168.

Satamo, SeppoKeiteleen Suojeluskunta 1918-1944. 1992.

Seber, CarlVapaussodan lentojoukko. Aero 3/1938, 65-66, 68.

Seppä, VäinöVöyrin sotakoulu 1918. Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen julkaisuja XI. Helsinki 1960.

Seppälä, K. H.Muistot jäivät. Elämäni varrelta talletettua. Tampere-Seuran julkaisuja n:o 21. Tampere 1958.

Sihvo, AarneMuistelmani I. Helsinki 1954.

Sihvo, AarneValkoinen armeija Antrean rintamalla. Viipuri 1919.

Sihvonen, UrhoKappale Karjalan vapaussodan historiaa. Kannaksen Vartio 5/1928,154-7.

Sillanmäki, JouniPanssarijunia Suomessa – suomalaisia panssarijunissa. Jyväskylä 2009.

Sippola, AhtoYlistaron ryssien aseistariisuminen. Suomen Vapaussota 4/1936, 93-97.

Siro, ViktorSelvä tie. Koulupoikana vapaussodassa. Porvoo 1967.

Sjöblom, ArthurDet hvita österbotten. Helsingfors 1918.

Sohkanen, ViljoPunakaartilaisen päiväkirja. Tapiola 1967.

Stenij, O.Sissi-R. Piirteitä Kainuun osuudesta Suomen vapaussotaan. Kajaani 1928.

Suomen kohtaloa ratkaistaessa. Helsinki 1927.

Suomen laivasto 1918-1968. Helsinki 1968.

Suomen luokkasota. Historiaa ja Muistelmia. Toim. A. Halonen. Painettu Yhdysvalloissa 1928.

Suomen vapaussota pääpiirteissään kenraalimajuri Hannes Ignatiuksen ym. lähteiden mukaan. Sarkatakki 9/1925.

Susitaival, PaavoLentävä komppania. Porvoo 1938.

Svedlin, Th.Frihetskriget i översikt. Helsingfors 1938.

Svetshnikov. M. S.Vallankumous ja kansalaissota Suomessa 1917-18. Muistelmia ja aineistoa. Helsinki 1925.

Takala, HannuTaistelu Lahdesta 1918. Jyväskylä 1998.

Talvio, PaavoSuomen puolustusvoimain panssarijunat vuosina 1918-1939 ja niiden edeltäjät vapaussodassa. Sotahistoriallinen Aikakauskirja 4/1985.

Thesleff, WilhelmUppleverser under krigsåren 1914-1918. Helsingfors 1919.

Tokoi, OskariMaanpakolaisen muistelmia. Lahti 1947.

Tourneur, J. H.Saksalaisen soturin muistelmia Suomen retkeltä. Suomen Vapaussota 6/1933, 154-5.

Turunen, MirjaVeripellot. Sisällissodan surmatyöt Pohjois-Kymenlaaksossa 1918. Keuruu 2005.

Tuuri, AnttiTammikuu 18. Helsinki 2017.

VannasMatti, Silmä silmästä. Lehtiä lääkärin sotapäiväkirjasta 28.1.-8.9.1918. Porvoo 1964.

Vapaussodan aikaiset tärkeimmät ilmailutapahtumat. Kirj. Kpi. Aero 3/1938, 89-91.

Vartiainen, ElielAsevaltaustapahtumat Sortavalassa tammikuulla 1918, juhlaesitelmä tammikuussa 1928. Sota-arkiston Pk 869/1 (S. Freyn nimen kohdalla).

Vapaussodan kertomuksia I-II. Muistelmia ja kokemuksia, toim. Räikkönen, Erkki. Helsinki 1934.2. painos Hämeenlinna 1986.

Wasa Grenadjärbataljon. Kid. Grenadjär. Svenska Skyddkåristen 22/1920, 5-6.

Wegelius, K. A.Aseveljet II. Porvoo 1934.

Weijo, E. W.Karjalan jääkärit – Raudun taistelussa 5.4.1918. Sotilasaikakauslehti 1938, 263-274.

Veljessota Suomessa v. 1918. Lahti 1918.

Vitikainen, ErkkiMaanpuolustustyötä Vehkalahdella ja muualla Kymenlaaksossa. 1993.

Väänänen, KalleVainotien vartijat, Etelä- Karjalan maanpuolustushistoriaa. Viipuri 1939.

Ylistarolaiset Vapaussodassa, Ilkan kirjapaino 1968.

Ylistaron ”senaattorijuna”. Suomen Vapaussota 10/1938.

Ylistaron valtaus yksityiskohtaisen taistelupöytäkirjan valossa. Suomen Vapaussota 9/1938, 294-303.

Ylikangas, HeikkiRata Rautuun – ratkaisutaistelu Karjalan kannaksella 1918. 2013.

von Zweygberg, G. A.Lahden sairaalassa tykkitulen alla. Suomen Vapaussota 2/1936,59-63.

Österman, HugoNeljännesvuosisata elämästäni. Porvoo 1966.

Yleistä

Tutkimuskirjallisuus

Amadeus, Kaarlo    De Rödas våldsdåd under frihetskriget. Helsingfors 1926.


Alander, Jussi-Pekka    Punakaartien merkit, tunnukset ja varainkeräysmerkit. Jyväskylä 2001.


Alapuro, Risto    State and Revolution in Finland. Berkeley 1988.


von Bonsdorff, Göran – Jernström, Frank    Från självständighet till Lappo. Svenska Folkpartiet 1917-1929. Ekenäs 1984.


Brenner, Alf    Sigurdskåren. Lovisa 1958.


Castren, Kaarlo    Punaisten hirmutyöt vapaussodan aikana. Helsinki 1926.


Ehrnrooth, Jari    Sanan vallassa vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenlaakkeessä 1905-1914. Historiallisia tutkimuksia 167. Helsinki 1992.


Engman, Max    Kaksoiskotka ja Leijona. Nikolai Valapaton muisto ja muita kirjoituksia. Helsinki 1992.


–    Ensimmäiset aseveljemme. Tampere 1943.


Gripenberg, Ole    Civiluniformer i Finland. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja – Finska Fornminnesföreningens tidskrift 70. Helsingfors 1969.


Haapala, Pertti    Tehtaan valossa. Teollisuuden ja työväestön muodostuminen Tampereella 820-1920. Historiallisia tutkimuksia 133. Vammala 1986.


Hartman, Tor    Vuonna 1918 sisällissodassa kuolleet ja kadonneet. Tilastollisia tiedonantoja 46, julk. Tilastollinen päätoimisto. Helsinki 1970.


Henke, Carl – Liesner, Gerhard    Um Finnland Freiheit. Unter dem Stahlhelm, Einzelschriften aus dem Weltkriege Band 4, Berlin 1932.


Hietaniemi, Tuija    Lain vartiossa. Poliisi Suomen politiikassa 1917-48. Historiallisia tutkimuksia 166. Vammala 1992.


Holmberg, Håkon    Suomen kansanvaltuuskunnan ehdotus Suomen valtiosäännöksi. Valtiotieteellisen yhdistyksen vuosikirja 1942-1943.


Holodkovski, Viktor    Suomen työväen vallankumous 1918. Moskova 1978.


Huldån, Anders    Kuningasseikkailu Suomessa 1918. Hämeenlinna 1988.


Hultin, Tekla    Päiväkirjani kertoo 1914-1918. Osa II. Helsinki 1938.


Hyvämäki, Lauri    Aktivistit ja Pietarin retki. Historiallinen Aikakauskirja 3/1972.


Hyvämäki, Lauri    Sinistä ja mustaa. Tutkielmia Suomen oikeistoradikalismista. Helsinki 1971.


Hyvönen, Antti    Suomen kommunistinen puolue 1918-1924. Tampere 1968.


Hyvönen, Antti    Suurten tapahtumaan vuodet 1917-1918. Pori 1957.


Hyytinen, Timo    Itsenäisyytemme alku. Saksanniemen Järjestyslipusto, Lappajärven rakuunat, jääkärit ja suojeluskunta. Arma Fennica 2017.


–    Hågkomster och livsintryck. 16. Finländska minnen, toim. Sven Thulin. Uppsala 1935.


Immonen, Kari    Ryssästä saa puhua … Neuvostoliitto suomalaisessa julkisuudessa ja kirjat julkisuuden muotona 1918-39. Helsinki 1987.


Israel, Friedrich    Deutsche BrÂâ^der in Finnlands Erde. Helsingfors 1918.


Jussila, Osmo    Från ryska undersåtar till finländska medborgare. Historisk Tidskrift för Finland 1/1978.


Juva, Einar W.    Suomen vapautumisen historia maaliskuun vallankumouksesta 1917 toukokuun kuudenteentoista 1918. Helsinki 1938.


Järvinen, Kyösti    Sotavelat. Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1933, 35-52.


Jääskeläinen, Mauno    Itä-Karjalan kysymys. Kansallisen laajennusohjelman synty ja sen toteuttamisyritykset Suomen ulkopolitiikassa vuosina 1918-1920. Helsinki 1961.


–    Kamp och äventyr i röda Finland 2, toim. Th. Svedlin. Helsingfors 1918.


Kataja, Maija    Suomen kansanvaltuuskunnan tiedotus- ja propagandatoiminta. Pro gradu -tutkielma Suomen ja Skandinavian historiassa 1970. Helsingin yliopiston historian laitos.


Kekkonen, Jukka    Laillisuuden haaksirikko. Rikosoikeudenkäyttö Suomessa 1918. Helsinki 1991.


Kena, Kirsti    Kirkon aseman ja asenteiden muotoutuminen itsenäistyneessä Suomessa 1918-1922. SKHS Toim. 110. Helsinki 1987.


Ketola, Eino    Kansalliseen kansanvaltaan. Suomen itsenäisyys, sosialidemokraatit ja Venäjän vallankumous 1917. Helsinki 1987.


Klinge, Matti    Suomen sinivalkoiset värit. Kansallisten ja muidenkin symbolien vaiheista ja merkityksestä. Keuruu 1981.


Klinge, Matti    Vihan veljistä valtiososialismiin. Helsinki 1972.


Koskimies-Envall, Marianne    Verta hangella. Pohjalainen näkökulma vuosien 1917-1918 tapahtumiin. Vaasa 1999.


Korteniemi, Markku – Oikarinen, Kimmo (toim.)    Hallan jääkäreitä – Itäinen etappi 100 vuotta. Kajaani 2017.


Kukkonen, Jukka – Heikka, Elina    Punamustavalkea 1918 kuvat. Jyväskylä 2008.


Kunnas, Marja-Liisa    Kansalaissodan kirjalliset rintamat. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 320. Vaasa 1976.


Könönen, Janne    Punaisen leijonan maa – Suomen hullu joulukuu 1917. Helsinki 2017.


Laisi, Helena    Työväenjärjestöjen varojen siirto Venäjälle keväällä 1918. Historiallinen Arkisto 94. Vammala 1989.


–    Lakeus ja sen lapset. Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin 20 vuotisjulkaisu. Vaasa 1937.


Landtman, Gunnar    Finlands väg till oavhängighet. Helsingfors 1919.


Leinonen, Artturi    Kohtalo miestä kuljettaa. 1959.


–    Lenin ja Suomi 1-3. Helsinki 1989.


Manninen, Ohto    ”Kansan äänen ilmauksia”. Mannerheimin syrjäyttämisajatus maalis-huhtikuussa 1918. Historiallinen Aikakauskirja 4/1973, 257-286.


Manninen, Ohto    Kansannoususta armeijaksi. Asevelvollisuuden toimeenpano ja siihen suhtautuminen valkoisessa Suomessa kevättalvella 1918. Historiallisia tutkimuksia 95. Helsinki 1974.


Manninen, Ohto    Valkoisen armeijan suojeluskuntarykmentit. Sotahistoriallinen aikakauskirja 1989, 7-36.


Manninen, Ohto    Valkoisen Suomen muotoutuminen. Historiallinen Arkisto 67, 402-471. Helsinki 1975.


Manninen, Ohto    Valkoisten Itäarmeijan päällikkyyskysymys huhtikuussa 1918. Sotilasaikakauslehti 1973, 545-557.


Manninen, Ohto    Venäläisten joukkojen johto Suomessa 1918. Teoksessa Suomi, itä, länsi, 101-131. Juva 1991.


Menger, Manfred    Die Finnlandpolitik des deutschen Imperialismus 1917-1918. Berlin (DDR) 1974.


Nieminen, Ari    Punaisen Suomen ’punainen’ perustuslaki. Oikeus 1/1974.


Notko, P.    Katsauksia Suomen työtätekevän nuorison luokkataisteluliikkeen historiaan 1. Suomen sosialidemokraattinen nuorisoliitto. Leningrad 1935.


Nurmio, Heikki    Suomen itsenäistyminen ja Saksa. Porvoo 1957.


Nygård, Toivo    Poliittisten vastakohtaisuuksien jyrkentyminen sanomalehdistössä. Teoksessa Suomen lehdistön historia II. Kuopio 1987.


Paasivirta, Juhani    Suomen itsenäisyyskysymys 1917, 1-2. Porvoo 1947, 1949.


Paavolainen, Jaakko    Vankileirit Suomessa 1918. Helsinki 1971.


Paavolainen, Jaakko    Suomen kansallinen murhenäytelmä. Punainen ja valkoinen terrori ja vankileirit v. 1918. Helsinki 1974.


Palmaer, Carsten – Mankinen, Raimo    Finlands röda garden. Uddevalla 1973.


Piilonen, Juhani    Punaisen Suomen kunnallishallinto 1918. Pro gradu -tutkielma Suomen historiassa 1968. Helsingin yliopiston historian laitos.


Piilonen, Juhani    Vallankumous kunnallishallinnossa. Punaisen Suomen historia 1918. Helsinki 1982.


Piilonen, Juhani    Seikkaperäistä puoluehistoriaa. Historiallinen Aikakauskirja 2/1987.


Piilonen, Juhani    Venäläiset esikuvat punaisen Suomen hallinnossa 1918. Historiallinen Arkisto 65. Loviisa 1971.


Piilonen, Juhani    Women’s Contribution to ”Red Finland” 1918. Scandinavian Journal of History 2/1988.


Pirhonen, Pentti    Tammisunnuntain testamentti. 1978.


Polvinen, Tuomo    Venäjän vallankumous ja Suomi 1917-1920. 1. Porvoo 1967.


Poteri, Juha    Sankarihautaus vapaussodassa – valkoisten kaatuneiden hautaaminen Suomessa vuonna 1918. Jyväskylä 2009.


–    Proletaarisen vallankumouksen rintamilta. Leningrad 1935.


–    Punainen terrori Suomessa talvella 1917- 1918. Kuvia ja kuvauksia. Helsinki 1919.


–    Punanen hirmuvalta Suomessa. Muutamia kuvauksia punasten harjoittamista julmuuksista Suomessa I. Hämeenlinna 1918.


–    Punaisen Suomen historia 1918. Helsinki 1981-1986.


Railo, Eino    Itsenäisyyslehti Uusi Päivä 1917-1918. Vaiheet sisällys merkitys. Helsinki 1944.


Rantala, Onni    Konservatismi ja sen kannattajat. Politiikan tutkimuksia 11. Helsinki 1960.


Rantala, Onni    Suomen poliittiset alueet 1. Poliittisten aatteiden levinneisyys 1907-1958. Turku 1970.


Rantatupa, Heikki    Elintarvikehuolto ja -säännöstely Suomessa vuosina 1914- 1921. Studia Historica Jyväskyläensia 17. Jyväskylä 1979.


Rappaport, Helen    Pietari 1917. Ulkomainen eliitti Venäjän vallankumouksen pyörteissä. Helsinki 2017.


Rasila, Viljo    Kansalaissodan sosiaalinen tausta. Helsinki 1968.


Rasila, Viljo    Torpparikysymyksen ratkaisuvaihe. Suomen torpparikysymys vuosina 1909-1918. Helsinki 1970.


Rautkallio, Hannu    Kaupantekoa Suomen itsenäisyydellä. Saksan sodanpäämäärät Suomessa 1917-1918. Helsinki 1977.


Rinta-Tassi, Osmo    Kansanvaltuuskunta punaisen Suomen hallituksena. Punaisen Suomen historia 1918. Helsinki 1986.


Rosån, Gunnar    Sata sodan ja rauhan vuotta. Suomen Punainen Risti 1877-1977. Helsinki 1977.


Rosenbröijer, J. V.    Libausta Lempäälään. Suomen Vapaussota 3/1938.


Roudasmaa, Stig    Sotilasvirkapuvut vuonna 1918. Sotahistoriallinen aikakauskirja 5, 2 9-102. Helsinki 1986.


Räikkonen, Erkki    Svinhufvud ja itsenäisyyssenaatti. Piirteitä P. E. Svinhufvudin ja hänen johtamansa senaatin toiminnasta ja vaiheista syksyllä 1917 ja keväällä 1918. Helsinki 1935.


Salkola, Marja-Leena    Työväenkaartien synty ja kehitys punakaartiksi 1917-18 ennen kansalaissotaa 1-2. Punaisen Suomen historia 1918. Helsinki 1985.


Salomaa, Markku    Punaupseerit. Juva 1992.


Salminen, Esko    Päättymätön sota 1918. Sisällissota julkisessa sanassa 1917-2007. Jyväskylä 2007.


Salokorpi, Hannu    Pietarin tie. Suomalainen puolue ja suomettarelainen politiikka helmikuun manifestista Tarton rauhaan 1899-1920. Historiallisia tutkimuksia 145. Helsinki 1988.


Schauman, Georg    Valtiomuototaistelu Suomessa 1918. Tosiasioita, mietelmiä ja muistoja. Porvoo 1924.


–    SKP:n taistelun tieltä. Muistelmia, kuvauksia ja aineistoa SKP:N 15-vuotistaipaleelta. Leningrad 1934.


Soikkanen, Hannu    Kansalaissota dokumentteina II. Helsinki 1969.


Soikkanen, Hannu    Kohti kansanvaltaa 1 1899-1937. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 75 vuotta. Vaasa 1975.


Soikkanen, Hannu    Kunnallinen itsehallinto kansanvallan perusta. Maalaiskuntien kunnallishallinnon historia. Helsinki 1966.


Soikkanen, Timo    Kjellåns geopolitik. En förtigen bakgrundsfaktor i självständighetspolitiken. Historisk Tidskrift för Finland 1991, 199-212.


Stenroth, Otto    Puoli vuotta Suomen ensimmäisenä ulkoministerinä. Helsinki 1931.


–    Suomen kaupunkilaitoksen historia 2. Vantaa 1983.


–    Suomen työväen vallankumous 1918. Arviota ja itsekritiikkiä. Leningrad 1928.


Talas, Onni    Ei se niin tapahtunut. Vastaus Väinö Tannerille. Hämeenlinna 1949.


Talas, Onni    Suomen itsenäistyminen ja Mannerheimin muistelmat. Hämeenlinna 1953.


Tanner, Väinö    Kuinka se oikein tapahtui. Vuosi 1918 esivaiheineen ja jälkiselvittelyineen. Helsinki 1948.


Tanskanen, Aatos    Venäläiset Suomen sisällissodassa vuonna 1918. Acta Universitatis Tamperensis A 91. Tampere 1978.


Törngren, Adolf    Politiska trevare under krigsåren 1. Anteckningar från resor i Skandinavien. Svenska Litteratursällskapet i Finland 243. Historiska och Litteraturhistoriska studier 10. Helsingfors 1934.


Uola, Mikko    “Seinää vasten vain!” Poliittisen väkivallan motiivit Suomessa 1917-18. Keuruu 1998.


Uola, Mikko    Katastrofin laskut. Kapinavahinkojen, patteritöiden ja Venäjälle jääneen omaisuuden korvauskysymys 1918-1939. Kuopio 2007.


Vahtola, Jouko    ”Suomi suureksi – Viena vapaaksi.” Valkoisen Suomen pyrkimykset Itä-Karjalan valtaamiseksi vuonna 1918. Studia historica septentrionalia 17. Rovaniemi 1988.


Vihavainen, Timo    Internationalists’ Ordeal. The Peculiar Story of the Red Finns in Soviet Russia. Scandinavian Journal of History 1/1985.


Vihavainen, Timo    Suomi neuvostolehdistössä 1918-1920. Historiallisia tutkimuksia 147. Helsinki 1988.


Vihonen, Lasse    Valtiorikosoikeudet Suomessa 1918. Suomen historian pro-gradu työ, Helsingin Yliopisto 1977. 138 s.


Wiik, Karl H.    Kovan kokemuksen opetuksia. Sananen Suomen työväelle. Helsinki 1918.


Viitala, Heikki Mikko    Vasemmistolainen työväenliike Suomessa 1. SKP – parlamentaarinen ja vallankumouksellinen puolue 1918-1988. Kommunisti -lehden julkaisusarja 1. Pori 1988.


Wilkuna, Kyösti    Kun kansa nousee. Helsinki 1918.


Virkkunen, Paavo    Uutta Suomea rakentamaan. Helsinki 1918.


Ylikangas, Heikki    Vaikea totuus. Vuosi 1918 ja kansalliset tieteet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1993.

Henkilöhistoriaa

Tutkimuskirjallisuus

Ahti, MarttiRyssänvihassa. Elmo Kaila. Juva 1999.

Alanen, Aulis J.Eteläpohjalaisia taisteluissa 1. Keuruu 1980.

Alanen, Aulis J.Santeri Alkio. Porvoo 1976.

Blomstedt, YrjöK. J. Ståhlberg. Valtiomieselämäkerta. Keuruu 1969.

Boström, H. J.Sankarien muisto. Suomen itsenäisyyden ja vapauden puolesta henkensä antaneiden kansalaisten elämäkertoja. Helsinki 1927.

Donner, KaiSotamarsalkka Mannerheim. Porvoo 1934.

Engman, Max – Jerker, A. ErikssonMannen i kolboxen. John Reed och Finland. Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland 485. Helsingfors 1979.

Hannula, J. O.Mannerheim, vapaussodan ylipäällikkö. Helsinki 1937.

Heinrichs, ErikMannerheim Suomen kohtaloissa I-II. Keuruu 1957, 1959.

Heinämäki, JaakkoHans Kalm – vapaussoturi ja vaihtoehtolääkäri, Helsinki 2007.

Hodgson, JohnEdvard Gylling ja Otto W. Kuusinen asiakirjojen valossa 1918-1920. Helsinki 1974.

Hokkanen, KariKyösti Kallio. Osa I, 1873-1929. Juva 1986.

Hornborg, EirikMan i ledet. Helsingfors 1959.

Ignatius, HannesGustaf Mannerheim. Helsinki 1918.

Ikonen, KimmoJ. K. Paasikiven poliittinen toiminta Suomen itsenäistymisen murrosvaiheessa. Historiallisia tutkimuksia 158. Helsinki 1990.

Juva, Einar W.P. E. Svinhufvud. II osa. Porvoo 1961.

Jägerskiöld, StigMannerheim 1918. Helsinki 1967.

Keskitalo, E.Hauholaisten osuus vapaustaistelussa. Hauhon suojeluskunnan muistojulkaisu. Hämeenlinna 1919.

Kiiski, VenlaTekla Hultin, poliitikko. Studia historica Jyväskylaensia 15. Jyväskylä 1978.

Kontsas, EinoVapaussodan ylipäällikön ja talonpoikaispäällikkö Matti Laurilan ensi tapaaminen. Hakkapeliitta 1939, 709-11.

Kukkonen, E. W.Hugo Salmela, Punaisen pohjoisen rintaman ylipäällikkö v. 1918. Tiede ja Ase 10. Mikkeli 1952.

Kuosa, KalleVapaussodan Invalidien Liitto 1924-1987. 1988.

–Lapualaiset vapaussodassa. Muistojulkaisu. Toimittanut Lapuan Rintamamiesyhdistys. Lapua 1934.

Lilja, VäinöLappajärveläiset vapaussodassa. Lappajärvi 1918.

Manninen, OhtoMannerheimin ero toukokuussa 1918. Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo. Vuosikirja IX 1976. Helsinki 1976.

Manninen, OhtoMannerheim ja punavangit. Historiallinen Aikakauskirja 1981, 195-206.

Manninen, OhtoMannerheim – tunnettu ja tuntematon. Teoksessa Suurmiehistä julkkiksiin. Historiallisen yhdistyksen julkaisuja n:o 1, 31-38

Manninen, OhtoMannerheims linje i maj 1918. Historisk Tidskrift för Finland 1983,145-151.

Mälkönen, JohannesViimeisellä rajalla. 1989.

Määttä, VesaLakeuksien eversti Matti Laurila. Jääkäristä legendaariseksi talonpoikaispäälliköksi. 2010.

Myllyniemi, SeppoSodan monet kasvot. Sisällissota Hämeessä 1918. Vammala 2007.

Niemi, VeikkoPunainvalidit. Väki Voimakas 4/1990.

Niinistö, JussiSuomalaisia soturikohtaloita. Jyväskylä 1998.

Niinistö, JussiSuomalaisia vapaustaistelijoita. Jyväskylä 2003.

Niinistö, JussiIsontalon Antti. Eteläpohjalainen jääkäri, värväri ja seitsemän sodan soturi. Hämeenlinna 2008.

Pirilä, VeikkoMaakuntapatriootit (Reino Ala-Kulju ja Matti Laurila). Seinäjoki 1985.

Polvinen, TuomoJ. K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö 1 1870-1918. Juva 1989.

Pönniäinen, OnniMiesten mies kenraali Wilkama. Tampere 1945.

Railo, EinoKyösti Wilkuna ihmisenä, kirjailijana, itsenäisyysmiehenä. Helsinki 1930.

–Sankaripoikia. Vapaussodassamme kaatuneitten alaikäisten muistoksi I-II, toim. Heporauta, Elsa. Hämeenlinna 1937-38.

Santavuori, VesaValkoinen suomalainen. Hämeenlinna 1999.

Snellman, EeroGallen-Kallelan apulaisena päämajassa vuonna 1918. Sotamuseo IV, 109-117. Helsinki 1951.

–Tiennäyttäjät, toim. Hannu Soikkanen. Osa 2. Helsinki 1967.

Tukkinen, TaunoTeloittajien edessä. Ihmiskohtaloita Karjalohjalla, Sammatissa, Nummella, Pusulassa, Nurmijärvellä, Vihdissä ja Inkoossa 1918. Jyväskylä 1999.

 

Vares, VesaHans Kalm ja suurpolitiikka – tottelemattomuudella miltei maailmanhistoriaan. Sotahistoriallinen Aikakauskirja 9/1

bottom of page